ઝૂમવાની વાત કર

છે બહુ ઓછો સમય તો દુશ્મનોને માફ કર,
દિલને ગમતા હોય એવા માણસોને વાત કર.

બાગ, ટહુકા,બાંકડા, ઠંડી હવા ને સાંજ છે,
ચોતરફ આમંત્રણો છે, તું નજર તો બા’ર કર.

હું કરું છું એથી વધારે કે નવું છો ના કરે,
હું કરું છું પ્રેમ આમ જ,ચાલ તુંયે આમ કર.

આમ તો પથ્થર બધા જખ્મો ધરે પણ જો જરા,
પ્રેમનો કિસ્સો છે આરસપા’ણનો તું વાર કર.

ભાઈ તું ગ્રાહક ખરો પણ આ ‘મધુ’ની વાત છે,
ચાખવાની છોડ, સીધી ઝૂમવાની વાત કર.

મધુસુદન પટેલ

Advertisements

7 thoughts on “ઝૂમવાની વાત કર

 1. Nice
  બાગ, ટહુકા,બાંકડા, ઠંડી હવા ને સાંજ છે,
  ચોતરફ આમંત્રણો છે, તું નજર તો બા’ર કર.

 2. આમ તો પથ્થર બધા જખ્મો ધરે પણ જો જરા,
  પ્રેમનો કિસ્સો છે આરસપા’ણનો તું વાર કર.

  saras gazal.

 3. વાહ નખશિખ મજાની ગઝલના દરેક શૅર લાજવાબ

  હું કરું છું એથી વધારે કે નવું છો ના કરે,
  હું કરું છું પ્રેમ આમ જ,ચાલ તુંયે આમ કર.

  ક્યા બાત !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s