ઈશ્વર નહિ મળે

સાફ કરવા મનને ડસ્ટર નહિ મળે,
ત્યાં સુધી પ્રેમાળ ઈશ્વર નહિ મળે.

જ્યાં સરાસર દુઃખનું નસ્તર નહિ મળે,
હર હયાતીને ય અસ્તર નહિ મળે.

વાત ભીતરથી નિખાલસ નિર્ઝરે,
છેક નભ લગ એક કસ્તર નહિ મળે.

રાખ લાવારસની ફૂંકાઈ જશે,
હૂંફ રૂપી સરખું બખ્તર નહિ મળે.

વિશ્વ માનવતાવિહોણું થાય તો,
ક્યાંય પણ કોઈને વસ્તર નહિ મળે.

કલ્પવૃક્ષે કેમ બેઠો છે કિશોર ?
તુજ ગઝલને એમ લસ્ટર નહિ મળે.

ડૉ. કિશોર મોદી

6 thoughts on “ઈશ્વર નહિ મળે

 1. રાખ લાવારસની ફૂંકાઈ જશે,
  હૂંફરૂપી સરખું બખ્તર નહિ મળે.

  સાફ કરવા મનને ડસ્ટર નહિ મળે
  ત્યાં સુધી પ્રેમાળ ઈશ્વર નહિ મળે.

  મનનીય ગઝલ.

 2. ત્યાં સુધી પ્રેમાળ ઈશ્વર નહિ મળે….
  very nice and beautiful gazal…
  I liked thespecial kafiya like duster, luster, baukhtar..

 3. વાત ભીતરથી નિખાલસ નિર્ઝરે,
  છેક નભ લગ એક કસ્તર નહિ મળે.

  આખીયે સુંદર ગઝલ, સરસ કાફિયા. વાહ..કિશોરભાઈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s