ખુમારી જોઈએ

પ્રેમમાં લય એકધારી જોઈએ,
દિલથી દિલને આવકારી જોઈએ.

પ્રેમ જો કે જીવ સટોસટ ખેલ છે,
દિલમહીં થોડી ખુમારી જોઈએ.

હા મળે કે ના મળે, કિસ્મત કહો,
પ્રેમમાં કોને ખુવારી જોઈએ ?

પ્રેમ તો મિત્રો અચાનક થાય છે,
ઢોલ ત્રાંસા ના સવારી જોઈએ.

પ્રેમ એ તો જિંદગી છે, બીજું શું ?
જય’ તને ગમતી બિમારી જોઈએ.

– જયવદન વશી

Advertisements

7 thoughts on “ખુમારી જોઈએ

 1. Wah
  પ્રેમ તો મિત્રો અચાનક થાય છે,
  ઢોલ ત્રાંસા ના સવારી જોઈએ.

 2. પ્રેમ વિશેની સુંદર મીમાંસા રજુ થઇ છે.
  મારા મત મુજબ લય “એકધારો” જોઈએ હોવું ઘટે.
  નિષ્ણાતો જણાવે.

 3. પ્રેમની લાક્ષણીકતા દરેક શે’રમાં ઊભરી આવી છે… !!
  સરસ ગઝલ….

 4. लय पुं होय ते कीर्ति कान्तभाईनी वात साची छे भाषान्तर शुद्धि राखवानी जबाबदारी निभाना विनति
  प्रेमने विशेष उजागर करवा कवननी क़लम सफल नीवडी छे

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s