સમાવું પડ્યું

પુરાકલ્પનોમાં સમાવું પડ્યું,
શબદને ભરમજાળ થાવું પડ્યું.

કવિતા હજી પાંગરી ક્યાં હતી,
સમયની કિતાબે છપાવું પડ્યું.

જનમથી જ સંબંધ છૂટા રહ્યા,
છતાં સાંકળોમાં ગણાવું પડ્યુ.

તણખલાનોયે વેષ ભારે પડ્યો,
સહજ થઇ હવામાં તણાવું પડ્યું.

હતા નામમાં મોહના કાંઠલા,
અવશ સિદ્ધિમાં લ્યો ભરાવું પડ્યું.

તરજ ‘કીર્તિ’ની ખુદ રચી તે પછી,
તરન્નુમ વગર ગાન ગાવું પડ્યું.

– કીર્તિકાન્તપુરોહિત

Advertisements

9 thoughts on “સમાવું પડ્યું

 1. Kya Baat Hai
  કવિતા હજી પાંગરી ક્યાં હતી,
  સમયની કિતાબે છપાવું પડ્યું.

 2. તણખલાનોયે વેષ ભારે પડ્યો,
  સહજ થઈ હવામાં તણાવું પડ્યું.

  તો વળી હમેશની જેમ મક્તા અનુપમ છે. સાંગોપાંગ સરસ રચના.

 3. તણખલાનો ય વેશ ભારે પડ્યો… ખૂબ જ સરસ.

 4. તણખલા થઇ હવામાં તણાવું પડ્યું… very nice kirtikantbhai…
  I liked and enjoyed all shers… congrats…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s