અઘરું પડે

કોઈ કહે તે માનવું અઘરું પડે,
મન વગરનું ચાહવું અઘરું પડે.

વાત સરવાળે ખરા-ખોટાની છે,
મૌન ત્યારે પાળવું અઘરું પડે.

જે છે તેનાથી ચલાવી લેવું છે,
કોઈ પાસે માંગવું અઘરું પડે.

અટપટા અક્ષર અને ભાષા જુદી,
જીવતરને વાંચવું અઘરું પડે.

છે પ્રલોભન આ જગતમાં એટલાં,
જાતને ક્યાં સાચવું ! અઘરું પડે.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

10 thoughts on “અઘરું પડે

 1. સુંદર ગઝલ !
  સાચી વાત છે !
  છે પ્રલોભન આ જગતમાં એટલાં,
  જાતને શું સાચવું ! અઘરું પડે.

 2. છે પ્રલોભન આ જગતમાં એટલાં,
  જાતને શું સાચવું ! અઘરું પડે… વાહ … અઘરું છે પણ કરવા જેવુ

  મજાની ગઝલ.. !!

 3. અટપટા અક્ષર અને ભાષા જુદી,
  જીવતરને વાંચવું અઘરું પડે.

  જીવતરની સુંદર વ્યાખ્યા અાપી જુદી કે અજાણી ભાષા અને કાળા મંકોડાં જેવા શબ્દોથી ગુંચવાઈ જવાય છે બરાબર જિદંગી પણ અામ જ ગૂંચવાડા ભરેલી છે. સુંદર રચના.

 4. વાહ મજાની ગઝલ

  દરેક શૅર કાબિલ–એ-દાદ

 5. બધા જ શેર આંતરિક મનોમંથન રજુ કરતા જેથી રચના સુંદર બની છે.

 6. कोइने जोइने हसवुं पड्युं अे शोधनों प्रकार हतो कोण मानशे – रतिलाल अनिल याद आव्या सुंदर संयोजन

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s