સત્ય છે

ખુબ વ્હાલું છે જે મારુ સત્ય છે,
યુગયુગોથી એકધારું સત્ય છે.

જે કટુ-તીખું ને ખારું સત્ય છે.
એ મુબારક તુજને તારું સત્ય છે.

મન મનાવ્યું…આ અમારું સત્ય છે,
જે તને હો, અમને પ્યારું સત્ય છે.

જાણ, સોનુ એને પણ ઢાંકી શકે,
ને લખી લે જે અકારું સત્ય છે.

કાં વિંધાશે, કાં શૂળી ઉપર ચડે,
કોણ કે’શે કે બજારું સત્ય છે ?!

એ હશે દિવ્યાંગ કે લાચાર પણ,
આપ્તજન વચ્ચે બિચારું સત્ય છે.

આશ ખોઈ કે સૂરજ થઈ ઝળહળે,
પૂરતું છે કે ઝૂઝારું સત્ય છે.

– બકુલેશ દેસાઈ

Advertisements

8 thoughts on “સત્ય છે

 1. Nice Gazal
  જાણ, સોનુ એને પણ ઢાંકી શકે,
  ને લખી લે જે અકારું સત્ય છે.

 2. સત્ય પરની સુંદર સત્ય ગઝલ.
  જાણ, સોનુ એને પણ ઢાંકી શકે,
  ને લખી લે જે અકારું સત્ય છે.

 3. આશ ખોઈ કે સૂરજ થઈ ઝળહળે,
  પૂરતું છે કે ઝૂઝારું સત્ય છે….. સત્યની સત્યતા જ તેનામાં ઝૂઝારુંપણું લઈ આવે છે,
  એ કોઈનું ઓશિયાળું શા માટે હોય..!! ?

  ખૂબ જ સુંદર ગઝલ.. સત્યના નામ પર…

 4. कनैयालाल मुनशीनी वात प्रमाणे सत्य माटे दरेक व्यक्तिना जुदा ज़ुदा अेंगल होय छे जेमके आंधलाओनुं हाथी माटेनुं विश्लेषण ।
  पण सत्यनारायण उपासक गालीप्रदान नो पहेलो हक़दार होय छे अे पण निर्मम सत्य छे !सरस विचारविमर्श गझलमां ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s