ગઝલ સર્જાય છે

શ્વાસ જ્યારે કાફિયા થઇ જાય છે, દોસ્ત,બસ ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે.
રક્તમાં જ્યારે રદીફ ઘોળાય છે, દોસ્ત,બસ ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે.

ઊર્મિનાં ફૂટીને ઝીણેરાં ઝરણ લય સરિતાને મળે આગળ જતાં,
ને નદી દરિયા સુધી લંબાય છે, દોસ્ત,બસ ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે.

ઝળહળી ઊઠે જૂના જખ્મો અને તેજનાં તન-મનમાં ફૂટે શેરડા,
પ્યાલી યાદ અંદર જાય છે, દોસ્ત,બસ ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે.

એક ઠોકરમાં જ લોહીઝાણ થઇ સાવ રસ્તામાં ચરણ ભાંગી પડે,
કોઇ ત્યાં ભીતરથી બેઠું થાય છે, દોસ્ત,બસ ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે.

સ્હેજ રોકી કલ્પનાનું ઉડ્ડયન શબ્દની કો છમ્મ લીલી ડાળ પર,
જ્યાં કવિનું મન વિસામો ખાય છે, દોસ્ત,બસ ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

8 thoughts on “ગઝલ સર્જાય છે

 1. સરસ ગઝલ સર્જાઇ છે.
  એક ઠોકરમાં જ લોહીઝાણ થઇ સાવ રસ્તામાં ચરણ ભાંગી પડે,
  કોઇ ત્યાં ભીતરથી બેઠું થાય છે, દોસ્ત,બસ ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે.

 2. દીર્ઘ બહર અને દીર્ઘ રદીફમાં મજાની ગઝલ…!!

  ગઝલ સર્જનની પ્રક્રિયા સુપેરે આલેખાઈ છે..

 3. સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ, ભાવ જગતમાંથી ગઝલ ક્યારે નીપજે તેનું યથાર્થ વર્ણન. રદીફ કાફીયાની સરસ જમાવટ.

 4. सांगोपांग सुखनो समय होय के अत्यंन्त निराशा घेरी वली होय त्यारे गझल सर्जाती नथी ज्यारे मन मध्यम विचारधारामां वहेतुं त्यारे
  गझलनुं टहुका साथे आगमन थाय छे ।कविश्री हालमां गझलनो वासंती तास माणी रह्या छे तेथी मने अेमनी मीठी ईर्ष्या थाय थे अस्तु

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s