ઇરાદો કર્યો છે

તરોતાજા રહેવાનો દાવો કર્યો છે.
ઉદાસીને ઘૂંટી ઉકાળો કર્યો છે.

આ મુઠ્ઠી ને ખોલી, ખુલાસો કર્યો છે.
અનુભવનો ખુલ્લો ખજાનો કર્યો છે.

પરિચય હું મારો વધારે શું આપું ?
ગમા અણગમાથી ગુજારો કર્યો છે.

અહં ના બધા છેદ સ્હેજે ઉડાડી,
હ્રદય પર ઇજારો સવાયો કર્યો છે.

પરિણામ ભૂલોનું બીજું શું આવે?
થઈ કાજી ખુદનો ચુકાદો કર્યો છે.

ઉમળકો હશે તો ગમે ત્યાં જવાશે,
જો, ઝરણાં એ એવો ઇશારો કર્યો છે.

બધું દાવ પર હું મૂકીને રમું છું,
મને જીતવાનો ઇરાદો કર્યો છે.

– લક્ષ્મી ડોબરિયા

Advertisements

8 thoughts on “ઇરાદો કર્યો છે

 1. Kya Baat Hai
  ઉમળકો હશે તો ગમે ત્યાં જવાશે,
  જો, ઝરણાં એ એવો ઇશારો કર્યો છે.

 2. પરિણામ ભૂલોનું બીજું શું આવે?
  થઈ કાજી ખુદનો ચુકાદો કર્યો છે.
  vah..

 3. બધું દાવ પર હું મૂકીને રમું છું,
  મને જીતવાનો ઇરાદો કર્યો છે… વાહ ………

  જાત જીતવી ખૂબ જ મહત્વની છે..

 4. વાહ મજાની ગઝલના દરેક શૅર કાબિલ-એ-દાદ

 5. પ્રતિભાવ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવા બદલ સૌ નો આનંદ સાથે આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s