બાળારાજા રે

મારા બાળારાજા રે……..
મારા બાળારાજા રે………

પવન ઝુલાવે પારણે
દેવો થોભે બારણે…….મારા બાળારાજા રે…….

માડીના વ્હાલેરા જાયા
નીંદરના ઘૂંટ ભરભર પાયા
રૂડા તારા કારણે
દેવો મોહે બારણે””” મારા બાળારાજા રે……..

બે’ની હીંચે હીરાદોરી
ગણગણતી સૂરમાં લોરી
ગીતો ગાયાં ચારણે
દેવો ડોલે બારણે…….મારા બાળારાજા રે……..

બાપુએ ઘોડા પલાણ્યા
ગામગામથી સાજન આણ્યા
શેરી લે ઓવારણે
દેવો પોંખે બારણે…….મારા બાળારાજા રે……..

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

8 thoughts on “બાળારાજા રે

 1. આજકાલ હાલરડાનો કાવ્ય પ્રકાર લુપ્ત થતો જાય છે ત્યારે આ પ્રયાસ જરૂર સરાહનીય છે..

  સરસ રચના…

 2. વાહ, ખૂબ સરસ હાલરડું, વાંચતા વાંચતા નીંદર ચડી ગઈ.
  પવન ઝુલાવે પારણે
  દેવો થોભે બારણે…….મારા બાળારાજા રે…….

 3. very nice…
  શેરી લે ઓવારણે
  દેવો પોંખે બારણે…. wah.. what a beautiful fortune…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s