રણ સમું

સાવ ઉભડક ને અમસ્તું જીવવું એક ક્ષણ સમું,
ચોતરફ લીલોતરી પણ લાગતું બસ રણ સમું.

ક્યાં સુધી કરતાં રહીશું જાતનો ખોટો બચાવ !
આ ધરા પર માત્ર જાણે ચાલવું ભારણ સમું.

લાગતું જેવું મને બિન્દાસ્ત કહી દઉં છું જુઓ,
સાચું કહું ! હું તો જીવું છુ બસ કોઈ દર્પણ સમું .

હોય ચાહે કેટલું મોટું સમસ્યાનું સ્વરૂપ,
આંખમાં એની જુઓ, લાગે પછી રજકણ સમું.

કોઈ સંબંધ હો નવો ને ક્યાંક ખૂંચે મન મહીં,
ધીરે ધીરે થઈ શકે છે કાયમી આંટણ સમું.

‘હા’ જ એક પર્યાય છે,દિલના આ સંબંધમાં બસ’
ત્યાં પછી ચાલે નહીં ભૈ, જો–તો–અથવા-પણ, સમું

કેટલા દિવસો થયા મિત્રોની મસ્તી માણતા,
એટલે ‘આનંદ’ને લાગે જુઓ લાંઘણ સમું.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s