રાતો

પહેલાં તો તાપ આપી ટીપ્યા કરી છે રાતો,
જેણે તરાર માફક વીંઝ્યા કરી છે રાતો.

ઓઢી શકાય માટે આકાશ લઈ લીધેલું,
પાથરવા માટે એણે સીવ્યા કરી છે રાતો.

જૂની શરાબ જેમ જ ચડશે સવાર કાલે,
એવા ખયાલમાં બસ ઢીંચ્યા કરી છે રાતો.

ક્યારેક દિવસો પણ તાજપ વિના ઉગેલા,
ક્યારેક ફૂલ સરખું ખીલ્યા કરી છે રાતો.

ભૂલીને ક્રમ કહીં એ બેફામ થઈ ન જાએ,
દિવસોને એટલે તો ચીંધ્યા કરી છે રાતો.

– જિગર ફરાદીવાલા

Advertisements

9 thoughts on “રાતો

 1. વાહ! સુપ્રભાતમાં રાત પરની સુંદર ગઝલ!
  ક્યારેક દિવસો પણ તાજપ વિના ઉગેલા,
  ક્યારેક ફૂલ સરખું ખીલ્યા કરી છે રાતો.

 2. ઓઢી શકાય માટે આકાશ લઈ લીધેલું,
  પાથરવા માટે એણે સીવ્યા કરી છે રાતો… વાહ કવિ..

  મોજ લાવી દીધી ગઝલે.. !!

 3. ક્યારેક દિવસો પણ તાજપ વિના ઉગેલા,
  ક્યારેક ફૂલ સરખું ખીલ્યા કરી છે રાતો.

  સરસ વિરોધાભાસ રચી તેને હકારમાં ફેરવી ગઝલની ચમક વધારી છે. રચના ગમી.

 4. વાહ સુંદર કલ્પનોમાં નખશિખ મજાની ગઝલ

 5. Very nice
  ઓઢી શકાય માટે આકાશ લઈ લીધેલું,
  પાથરવા માટે એણે સીવ્યા કરી છે રાતો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s