ચાલ્યું વરસ

રેત થઇને લ્યો સરી ચાલ્યું વરસ,
પાંદ સૂકું થઇ ખરી ચાલ્યું વરસ.

રોજ ઊઠી ફૂલનું કરતો જતન,
છાબમાં કંટક ભરી ચાલ્યું વરસ.

જોત જોતામાં ઘણાં વીત્યાંં વરસ,
જિંદગી ટૂંકી કરી ચાલ્યું વરસ.

ના કદી મેં ઓળખ્યો છે ખુદને,
આયનો સાચો ધરી ચાલ્યું વરસ.

આખરે ‘રાકેશ’ પામ્યો એ ગઝલ,
આમ સૌનું સુધરી ચાલ્યું વરસ.

– રાકેશ ઠક્કર

Advertisements

10 thoughts on “ચાલ્યું વરસ

 1. વાહ! વીતી ગયેલા વરસ અંગે સરસ ચિંતન !
  રોજ ઊઠી ફૂલનું કરતો જતન,
  છાબમાં કંટક ભરી ચાલ્યું વરસ.

 2. Nice Gazal ! Very Nice sher !
  ના કદી મેં ઓળખ્યો છે ખુદને,
  આયનો સાચો ધરી ચાલ્યું વરસ.

 3. સનાતન સત્ય !
  જોત જોતામાં ઘણાં વીત્યાંં વરસ,
  જિંદગી ટૂંકી કરી ચાલ્યું વરસ.
  સુંદર ગઝલ.

 4. NICE GAZAL
  ના કદી મેં ઓળખ્યો છે ખુદને,
  આયનો સાચો ધરી ચાલ્યું વરસ.

 5. ના કદી મેં ઓળખ્યો છે ખુદને,
  આયનો સાચો ધરી ચાલ્યું વરસ.

  વાહ, ખૂબ સરસ.

 6. બધું ભૂલાય પણ હૃદયના જખમો ભૂલી શકાતા નથી દોસ્તો !
  ઘોડો ભાંગ્યો ખેતી કરતા ને મનભાંગ્યું કવેણ,
  સાધ્યું સંધાય નહિ નથી એનું કો રેણ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s