ક્યાં લગ તું .!

વ્યથાની પોટલી વાળી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!
દ્વિધાનો હાથ આ ઝાલી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું !

ઊભો થા..! છોડ નિરાશા અને એ લક્ષ સામે જો,
બધી કર્મણ્યતા ટાળી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

જરૂરી હોય છે ઉત્સાહ, જુસ્સો, હામ હૈયામાં,
હ્રદય તારું લઈ ખાલી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

મળે જો સાથ મિત્રોનો તો રસ્તા થઈ જશે સહેલા,
અહં તારાને પંપાળી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

કરીશું આમ, જઈશું આમ, ને આવી જશે મંઝીલ,
વિચારોમાં ફકત ચાલીને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

ખરેખર પ્હોંચવું હો ક્યાંક, પગથી ચાલવું પડશે,
પછી આ ખાટલી ઢાળી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

સુકાયાં છે બધાં જંગલ, અહીં ‘આનંદ’ ના વરસે,
હવે પકડી સૂકી ડાળી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

8 thoughts on “ક્યાં લગ તું .!

 1. Very nice Gazal
  જરૂરી હોય છે ઉત્સાહ, જુસ્સો, હામ હૈયામાં,
  હ્રદય તારું લઈ ખાલી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

 2. હવે પકડી સૂકી ડાળી ને બેઠો રહીશ… its human nature to sit idle….
  very nice ashokbhai….

 3. વાહ નખશિખ મજાની ગઝલના મને સ્પર્શી ગયેલ શૅર

  મળે જો સાથ મિત્રોનો તો રસ્તા થઈ જશે સહેલા,
  અહં તારાને પંપાળી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

  કરીશું આમ, જઈશું આમ, ને આવી જશે મંઝીલ,
  વિચારોમાં ફકત ચાલીને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

 4. ગીતામાં ભગવાને આપેલો ઉપદેશ કવિને એમનો અંતરાત્મા જ આપી રહ્યો છે.

  ખરેખર પહોંચવું હો ક્યાંક, પગથી ચાલવું પડશે,
  પછી આ ખાટલી ઢાળી ને બેઠો રહીશ કયાં લગ તું. !

  સરસ રચના, નિરાશામાંથી આશાનું કિરણ બતાવતી ગઝલ.

 5. વ્યથાની પોટલી વાળી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!
  દ્વિધાનો હાથ આ ઝાલી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું !

  ઊભો થા..! છોડ નિરાશા અને એ લક્ષ સામે જો,
  બધી કર્મણ્યતા ટાળી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

  “Mental inertia કે અકર્મણ્યતા ની વાત કવિ એ સુપેરે આ બે શેર માં સુંદર રીતે વ્યક્ત કરી છે! વાહ!!!”

 6. ક્યા શેર હૈ! વાહ !
  ખરેખર પ્હોંચવું હો ક્યાંક, પગથી ચાલવું પડશે,
  પછી આ ખાટલી ઢાળી ને બેઠો રહીશ ક્યાં લગ તું.!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s