બોલો તમે

જિંદગી આખી બની છે રોગવાળી કેટલી પાળુ પરેજી એ વિશે બોલો તમે.
મોડ બદલે હાથની રેખાઓ પણ ,ને ક્ષણ બધી લાગે ફરેબી એ વિશે બોલો તમે.

એટલે તો શ્વાસ મારા મેં તને ઓઢાડી છત ઉભી કરી તી કે તને તડકો ન લાગે,
પણ અમારી ભરબપોરે સૂર્ય સાથે જાત પણ આખી બળેલી એ વિશે બોલો તમે.

આ અમારી હાથની રેખાઓ સીધી કોઇ દી ચાલી નહિ આડી જ ચાલે શુ કરું?
રાતદિન મેં એ બધી કરવાને સીધી કેટલી વિધિ કરેલી એ વિશે બોલો તમે.

આપણું મળવું અને છુટા થવું એ ક્ષણ હજી થિજી પડી ફુટપાથની એ ધૂળમાં,
ને પછીથી શ્વાસના રસ્તા ઉપર બિનવારસી પીડા મળી એ વિશે બોલો તમે.

દોસ્ત મારા હું કબુલું આજ સુખી છું અને હું ભોગવું હર સુખને આરામથી,
આટલે સુધી પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમા જિન્દગી ઠેબે ચડેલી એ વિશે બોલો તમે.

– પીયૂષ ચાવડા

Advertisements

6 thoughts on “બોલો તમે

 1. Waah!
  દોસ્ત મારા હું કબુલું આજ સુખી છું અને હું ભોગવું હર સુખને આરામથી,
  આટલે સુધી પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમા જિન્દગી ઠેબે ચડેલી એ વિશે બોલો તમે.

 2. લાંબી બહેરમાં સારી રજૂઆત….

  આપણું મળવું અને છુટા થવું એ ક્ષણ હજી થિજી પડી ફૂટપાથની એ ધૂળમાં,
  ને પછીથી શ્વાસના રસ્તા ઉપર બિનવારસી પીડા મળી એ વિશે બોલો તમે.

  વાહ….

 3. આ અમારી હાથની રેખાઓ સીધી કોઇ દી ચાલી નહિ આડી જ ચાલે શુ કરું?
  રાતદિન મેં એ બધી કરવાને સીધી કેટલી વિધિ કરેલી એ વિશે બોલો તમે… વાહ,

  દીર્ઘ બહેરમાં રદિફનું સુંદર પ્રયોજન

  દરેક શે’રમાં ભાવ સાતત્યતા જળવાઈ છે

 4. વાહ લાંબી બહરમાં મજાની ગઝલ

  એટલે તો શ્વાસ મારા મેં તને ઓઢાડી છત ઉભી કરી તી કે તને તડકો ન લાગે,
  પણ અમારી ભરબપોરે સૂર્ય સાથે જાત પણ આખી બળેલી એ વિશે બોલો તમે.

  ક્યા બાત

 5. કવિ ખુદ બધું બોલી ગયા હોવાથી હું શું બોલું? બાકી નથી કશું સરસ ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s