જોગી કહે

મસ્ત મધુકરની કથા જોગી કહે,
પ્રેમ-મંતરની કથા જોગી કહે.

આવડે છે ડૂબતા- એને મળે,
એક મંજરની કથા જોગી કહે.

ભીની આંખે સૌને આપી છે વિદાય,
એક અવસરની કથા જોગી કહે.

એક પંખી પિંજરામાં કેદ છે,
એક તરુવરની કથા જોગી કહે.

હોય પાસે તોય લાગે દૂર એ,
એક ઈશ્વરની કથા જોગી કહે.

શ્વાસ લીધો ને મૂકી દીધો પછી,
એક જીવતરની કથા જોગી કહે.

પ્રવીણ શાહ

Advertisements

8 thoughts on “જોગી કહે

 1. Very nice gazal
  એક પંખી પિંજરામાં કેદ છે,
  એક તરુવરની કથા જોગી કહે.

 2. શ્વાસ લીધો ને મૂકી દીધો પછી,
  એક જીવતરની કથા જોગી કહે.

  અદભૂતમ…

 3. શ્વાસ લીધો ને મૂકી દીધો પછી,
  એક જીવતરની કથા જોગી કહે.

  સરસ રદીફ. ટૂંકી બહેરમાં મઝાની રચના.

 4. એક પંખી પિંજરામાં કેદ છે,
  એક તરુવરની કથા જોગી કહે.

  વાહ … સરસ રદીફ,સરસ મક્તા, સરસ શેર સમુહ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s