પડીકું

તમે એમ અફવાનું ખોલ્યું પડીકું,
પછી ગામ આખાએ વ્હેંચ્યું પડીકું.

દિશાઓ થઈ ગઈ છે સોનેરી જાણે,
સુરજ ના આ હાથેથી છટક્યું પડીકું.

થયા રંગથી જાણે તરબોળ લોકો,
જ્યાં આકાશ થઈને એ વરસ્યું પડીકું.

અમે સાવ ચુપચાપ વાળીને મૂક્યું ,
લઈ કોઈએ જો ઉશેટ્યું પડીકું .

કોઈએ કર્યો છે ગુલાલીનો ‘આનંદ’,
કોઈએ ફરીથી સમેટ્યું પડીકું.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

10 thoughts on “પડીકું

 1. કોઈએ ફરીથી સમેટ્યું પડીકું…. all packages are meaning full. enjoyed all shers…

 2. Waah!
  દિશાઓ થઈ ગઈ છે સોનેરી જાણે,
  સુરજ ના આ હાથેથી છટક્યું પડીકું

 3. કોઈએ કર્યો છે ગુલાલીનો ‘આનંદ’,
  કોઈએ ફરીથી સમેટ્યું પડીકું.

  આકર્ષક રદીફ સાથે સરસ ખોલ્યું ગઝલ પડીકું.

 4. Kya baat !
  કોઈએ કર્યો છે ગુલાલીનો ‘આનંદ’,
  કોઈએ ફરીથી સમેટ્યું પડીકું.

 5. વાહ નવતર રદ્દીફમાં નખશિખ મજાની ગઝલ

 6. સરસ, ગહન ચિંતનાત્મક વાત પડીકામાં બાંધીને સારી રીતે કહી છે, અભિનંદન આનંદભાઈ…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s