ઉપકાર છે

શું મજાનો આપણો પરિવાર છે,
હૂંફ દેતું ઘર, દીવાલો ચાર છે.

પ્રેમ કરવાનો સમય નિશ્ચિત નથી,
હર ઘડી, હર પળ ને સાતે વાર છે.

મોસમો આવે- મજાની જાય છે,
પારદર્શક કાચ જેવો યાર છે.

માણવી મહેમાનગતિ લ્હાવો બને,
લાગણી ઋજુ ને ઝંકૃત તાર છે.

પ્રેમ વહેંચો પ્રેમ પામો સર્વદા,
સુખસભર જીવનનો એ એક સાર છે.

મેઘધનુષી આપણી ‘જય’ જિન્દગી,
પ્રેમમય સંબંધનો ઉપકાર છે.

– જયવદન વશી

Advertisements

9 thoughts on “ઉપકાર છે

 1. જીવન સાર.
  પ્રેમ વહેંચો પ્રેમ પામો સર્વદા,
  સુખસભર જીવનનો એ એક સાર છે.

 2. 💐Wah! Salam!👍
  પ્રેમ કરવાનો સમય નિશ્ચિત નથી,
  હર ઘડી, હર પળ ને સાતે વાર છે.

 3. પ્રેમ વહેંચો પ્રેમ પામો સર્વદા,
  સુખસભર જીવનનો એ એક સાર છે.–very nice gazal.
  Saryu Parikh

 4. પ્રેમ કરવાનો સમય નિશ્ચિત નથી,
  હર ઘડી, હર પળ ને સાતે વાર છે.

  વાહ.. સુંદર ગઝલ વશી સાહેબ.

 5. દરેક શે’ર સરળ બાનીમાં કહેવાય છે છ્તા ઊંડા મર્મથી સુશોભિત …!!

  આખી ગઝલ મજાની છે

 6. પ્રેમ વહેંચો પ્રેમ પામો સર્વદા,
  સુખસભર જીવનનો એ એક સાર છે.

  સાદી ને સરળ બાનીમાં કહેવાયેલી સુંદર ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s