વિશ્વાસ ક્યાં..?

અડકી શકાયું તોય છે જો સ્પર્શનો અહેસાસ ક્યાં..!
વાંચી શકાયું તોય શોધું , અર્થનો વિશ્વાસ ક્યાં.?

લીધા કરું છું શ્વાસમાં મિત્રોને માટે પ્રેમ પણ,
ક્યાં છે વફાદારી અહીં ને પ્રેમનો ઉચ્છવાસ ક્યાં..!

ખેતી કરું છું, મિત્રતાના મોલને ઉપજાવવા ,
મોતી સમાણાં મિત્ર પાકે એવો ફળદ્રુપ ચાસ ક્યાં.!?

ઘનઘોર કાળાં વાદળો ને રાત તોફાની વળી,
દિશા બધી થઈ આંધળી ધ્રુવ તારાનો અજવાસ ક્યાં.!?

દર્પણમાં રોજ્જે જોઈ લઉં છું જાત ને તો પણ અહીં,
પડછાય છે આંખોમાં આ ‘આનંદ’નો આભાસ ક્યાં?

-અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “વિશ્વાસ ક્યાં..?

 1. Wah
  ખેતી કરું છું, મિત્રતાના મોલને ઉપજાવવા ,
  મોતી સમાણાં મિત્ર પાકે એવો ફળદ્રુપ ચાસ ક્યાં.!?

 2. ખેતી કરું છું, મિત્રતાના મોલને ઉપજાવવા ,
  મોતી સમાણાં મિત્ર પાકે એવો ફળદ્રુપ ચાસ ક્યાં.!?

  સરસ શેર અને સરસ ગઝલ.

 3. ખેતી કરું છું, મિત્રતાના મોલને ઉપજાવવા ,
  મોતી સમાણાં મિત્ર પાકે એવો ફળદ્રુપ ચાસ કયા.!?

  વાહ ખૂબ સરસ શેર. સુંદર રચના.

 4. સરસ રચના.
  અડકી શકાયું તોય છે જો સ્પર્શનો અહેસાસ ક્યાં..!
  વાંચી શકાયું તોય શોધું , અર્થનો વિશ્વાસ ક્યાં.?
  સરયૂ પરીખ

 5. વિધ વિધ વસ્તુનું કવિના મંતવ્ય પ્રમાણે ‘અત્યુત્તમ ‘ થઈ ગયું છે કારણ માત્ર એટલું જ ંછે કે સાચી ‘સંવેદનાનો’ જાણે સૃષ્ટિમાંથી લોપ થઈ ગયો છે કૈંક ગોપિત વ્યથા કવિશ્રી અનુભવે છે ને તેમાં સૌને સંગોપે છે ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s