સ્તર થયું

કીર્તિ, છેવટ એ સ્તર થયું,
પેન્શનોનું વળતર થયું.

આશરો છોડ્યો પ્હાડનો,
પથ્થરોનું ઘડતર થયું.

ભાગ્ય એ ઘણ ટીપ્યા ઘણા,
કાઠું ખાસ્સુ નક્કર થયું.

વાડ વચ્ચેની તૂટતાં,
સંપનું વાવેતર થયું.

ગામડાં પડખે ભાંગતાં,
શ્હેર તો બળવત્તર થયું.

‘કીર્તિ’ ટીંગાડી ખીંટીએ,
હાશ, સાચુક્લું ઘર થયું.

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

Advertisements

7 thoughts on “સ્તર થયું

 1. Very nice makta
  ‘કીર્તિ’ ટીંગાડી ખીંટીએ,
  હાશ, સાચુક્લું ઘર થયું.

 2. દરેક શે’ર સરસ થયા છે…!!

  ગઝલ ગમે એવી થઈ છે.. !!

 3. Nice gazal
  ગામડાં પડખે ભાંગતાં,
  શ્હેર તો બળવત્તર થયું.

 4. વાડ વચ્ચેની તૂટતા,
  સપનું વાવેતર થયું.

  ભાગ્ય અે ઘણ ટીપ્યા ઘણા,
  કાઠું ખાસ્સું નક્કર થયું.

  તો વળી મક્તાને કેમ ભૂલી જવાય,

  ‘કીર્તિ’ ટીંગાડી ખીંટીએ,
  હાશ, સાચુકલું ઘર થયું….

  દરેક શેરમાં એક નવો સંદેશ મળે છે, જેનો અનુભવ દરેકને પ્રસંગોપાત્ત થતો જ હોય છે.

 5. ટૂંકી બહેરમાં હસ્તસિદ્ધ ગઝલકારની અત્યંત મનોવ્યાપાર ઉજાગર કરતી ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s