શું મેળવ્યું !

આમ રસ્તામાં મને તેં આંતરી શું મેળવ્યું !
મેં ય મારાં મૂળ ઊંડા વિસ્મરી શું મેળવ્યું !

સાંજ રાબેતા મુજબ આજેય છે ગમગીન પણ,
આંખને પૂછો કે ઝીણું ઝરમરી શું મેળવ્યું !

એક પંખી ગીત ગાવા આંગણે આવ્યું હતું,
ઝાડ પરથી પાંદડાએ ત્યાં ખરી શું મેળવ્યું !

માંડ છોડાવ્યા મેં જેને કેદમાંથી મૌનની,
એ જ શબ્દોએ કહ્યું તેં ઉચ્ચરી શું મેળવ્યું !

શ્વાસ વાટે ફેફસાંમાં રણ તરત પહોંચી ગયું,
ઝાંઝવાથી હોઠ મેં ભીના કરી શું મેળવ્યું !

મેં જરા આ મારી સાથે ગોઠડી માંડી હતી,
તેં કટાણે ત્યાં અચાનક સાંભરી શું મેળવ્યું !

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

6 thoughts on “શું મેળવ્યું !

 1. Bahot khoob!😷
  માંડ છોડાવ્યા મેં જેને કેદમાંથી મૌનની,
  એ જ શબ્દોએ કહ્યું તેં ઉચ્ચરી શું મેળવ્યું !

 2. સાંજ રાબેતા મુજબ આજેય છે ગમગીન પણ,
  આંખને પૂછો કે ઝીણું ઝરમરી શું મેળવ્યું !…. વાહ કવિ ખૂબ ઉમદા

  સુંદર ગઝલ… !!

 3. Nice Gazal
  ઝાંઝવાથી હોઠ મેં ભીના કરી શું મેળવ્યું !

 4. સાંજ રાબેતા મુજબ આજેય છે ગમગીન પણ,
  આંખને પૂછો કે ઝીણું ઝરમરી શું મેળવ્યું !

  શ્વાસ વાટે ફેફસાંમાં રણ તરત પહોંચી ગયું,
  ઝાંઝવાથી હોઠ મેં ભીના કરી શું મેળવ્યું. !

  ખૂબ સરસ, બધા શેર મનભાવન બન્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s