ચણાય નહી

જે ગમે તે બધું કરાય નહી,
ઢાળ પર જળનું ઘર ચણાય નહી.

આંગણે આવી ચકલી પૂછે છે,
બારણું પાછુ ઝાડ થાય નહી?

એ જ દુર્ભાગ્ય સૌથી મોટું છે,
કોઈના પણ કદી થવાય નહી.

દોસ્ત,વિસ્મય વિષય તો અઘરો છે,
કોઈ બાળક વગર ભણાય નહી

સાંજ પડતા તો સાવ ખાલી થાઉ,
ઘેર પડછાયો પણ લવાય નહી.

મા નથી ઘરમાં બાપ ઘરડો છે,
પણ નદીથી પિયર જવાય નહી.

આ ફકીરોની બાદશાહી જુવો,
આપણી જેમ હાય હાય નહી.

– ગૌરાંગ ઠાકર

Advertisements

6 thoughts on “ચણાય નહી

 1. Kya Baat!
  આ ફકીરોની બાદશાહી જુવો,
  આપણી જેમ હાય હાય નહી.

 2. સરસ
  સાંજ પડતા તો સાવ ખાલી થાઉ,
  ઘેર પડછાયો પણ લવાય નહી.

 3. શ્રી ગૌરાગભાઈની જાણીતી સરસ ગઝલનો મને ગમતો શૅર

  આંગણે આવી ચકલી પૂછે છે,
  બારણું પાછુ ઝાડ થાય નહી?

 4. એક એક શે’ર સોના જેવા,

  આખે આખી ગઝલ ગમી ગઈ.. !!

 5. આંગણે આવી ચકલી પૂછે છે,
  બારણું પાછું ઝાડ થાય નહી ?

  વાહ, કેટલી સ્વાભાવિક વાત, અદ્ભુત રીતે કહી.
  બધા જ શેર સરસ બન્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s