શું તમનેય

શું તમનેય એવું થાતું ?
કોઈ કશાય કારણ વગર મન રડું રડું થઇ જાતું !

શ્વાસો સાથે ઉચ્છવાસોનો નાતો તૂટી જાતો,
છાતીમાં કોઈ ભારેખમ મૂંઝારો વળ ખાતો.
ભીતર બેઠું આતમ-પંખી એમ ગળે અટવાતું !……..શું તમનેય

માળો મૂકી ઉડવા ચાહે પણ ખૂલે ના પાંખો,
એની ઉપર આવી પડતો માળો આખે આખો.
સાગર જેવી તરસ છતાં ના ઝાકળ કોઈ પાતું !……..શું તમનેય

કોરી કીકીવાળી આંખો છત પર ચોંટી રહેતી,
પાંપણની પછવાડે સપનાઓની નદીયું વહેતી.
ડૂબી ડૂબી તરતું મનડું શબવત સાવ તણાતું !……..શું તમનેય

ચાદરનાં સળ એવા જાણે રણમાં રેતી લહેરો,
માથા ઉપર તપતા ચાંદલિયાનો ચોકી પહેરો.
હૈયા સરસું કાળ-ઝાળ એક ઓશિકું ભીંસાતું !……..શું તમનેય

શું તમનેય એવું થાતું ?
કોઈ કશાય કારણ વગર મન રડું રડું થઇ જાતું !

– કુમાર જિનેશ શાહ

Advertisements

7 thoughts on “શું તમનેય

 1. ચાદરનાં સળ એવા જાણે રણમાં રેતી લહેરો,
  માથા ઉપર તપતા ચાંદલિયાનો ચોકી પહેરો.
  હૈયા સરસું કાળ-ઝાળ એક ઓશિકું ભીંસાતું !

  વિરહના આંસુનો સુંદર ચિતાર.

 2. માળો મૂકી ઉડવા ચાહે પણ ખૂલે ના પાંખો,
  એની ઉપર આવી પડતો માળો આખે આખો.
  સાગર જેવી તરસ છતાં ના ઝાકળ કોઈ પાતું !…….વાહ , વેદનાની પરાકાષ્ઠા …!!

  ખૂબ સુંદર ગીત..

 3. ખૂબ સરસ વર્ણન મનની સ્થિતિનું. આ યુવાનનું મન છે જેને જે કંઈ મનની અંદર ઉગી રહ્યું છે પણ શું છ તેસમજાતુ નથી. ચાર સ્ટાન્ઝામાં પ્રણયમાં થતી સ્થિતિનું વર્ણન અને અંતે પૂછાયેલો પ્રશ્ન

  શું તમનેય એવું થતું ?
  કોઈ કશાય કારણ વગર મન રડું રડું થઈ જાતું. !

 4. માળો મૂકી ઉડવા ચાહે પણ ખૂલે ના પાંખો,
  એની ઉપર આવી પડતો માળો આખે આખો.
  સાગર જેવી તરસ છતાં ના ઝાકળ કોઈ પાતું !……

  સુંદર ગીત..વાહ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s