ભુલાઈ જાય છે

પૂરમાં વહેવું ભુલાઈ જાય છે,
માપમાં રહેવું ભુલાઈ જાય છે.

હું નીરખતો હોઉં છું જ્યારે તને,
કાંઈપણ કહેવું ભુલાઈ જાય છે.

અંગડાઇ મૂર્તિની પડખે ના મળે,
ધ્યાન ક્યાં દેવું ભુલાઈ જાય છે.

ઊભરે છે જેમ તારું ભોળપણ,
એમ પારેવું ભુલાઈ જાય છે.

પગ ઉપાડું સહેજ પોતાની તરફ,
ને જગત જેવું ભુલાઈ જાય છે.

હરજીવન દાફડા

Advertisements

5 thoughts on “ભુલાઈ જાય છે

 1. Kya baat!
  ઊભરે છે જેમ તારું ભોળપણ,
  એમ પારેવું ભુલાઈ જાય છે.

 2. ઊભરે છે જેમ તારું ભોળપણ,
  એમ પારેવું ભુલાઈ જાય છે.

  ખૂબ સરસ નાજુક શેર. તગ્ઝુલની સુંદર રચના.

 3. પગ ઉપાડું સહેજ પોતાની તરફ,
  ને જગત જેવું ભુલાઈ જાય છે… એક સાર્થક યાત્રા જીવનના સહુ પરિણામો બદલી નાખે છે

  સુંદર ગઝલ ….!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s