અંધારું

છે સૌને ભાગે અંધારું,
અજવાસ ઓગાળે અંધારું.

ઝળહળ વિચરે છે મહેલોમાં,
ખંડેર નિભાવે અંધારું.

લાગે ઉજળા, મનમોહક, એ
દ્રશ્યોને દાગે અંધારું.

દિવસે થાકી કોલાહલથી,
નીરવતા તાગે અંધારું.

મારે લેવું સર આંખો પર,
એક તું જો આપે અંધારું.

આજ કવિ અજવાળે બેસી,
શબ્દોમાં બાંધે અંધારું.

પ્રવીણ શાહ

Advertisements

6 thoughts on “અંધારું

 1. Very nice gazal
  Saras vaat andhara ni
  ઝળહળ વિચરે છે મહેલોમાં,
  ખંડેર નિભાવે અંધારું.

 2. સુંદર ગઝલ

  આજ કવિ અજવાળે બેસી,
  શબ્દોમાં બાંધે અંધારું.

  ક્યા બાત !!!

 3. દિવસે થાકી કોલાહલથી,
  નીરવતા તાગે અંધારું… વાહ વાહ.. કવિ !! યે બ્બાત !!

 4. આજ કવિ અજવાળે બેસી,
  શબ્દોમાં બાંધે અંધારું.

  ખૂબ સરસ કલ્પના. સાદી સરલ ભાષામાં સુંદર ગઝલ.

 5. અંધારુ સુપેરે શણગાર્યું પ્રવિણભાઇએ .

 6. વાહ! 👇
  મારે લેવું સર આંખો પર,
  એક તું જો આપે અંધારું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s