બે ત્રણ ગણો

સાવ સાદા ‘ને સરળ દાખલા બે ત્રણ ગણો,
આપણામાંથી જ લ્યો, આપણા બે ત્રણ ગણો.

છાંયડાની વાત તો તુર્ત સમજાશે પછી
ડાળ વિનાના તમે પાંદડાં બે ત્રણ ગણો.

આભ શિક્ષક થઇ અને કામ સોંપે રોજ રોજ
સાવ કોરાં ટેરવે વાદળાં બે ત્રણ ગણો.

એક માણસની અહીં ભીંત પર તસવીર છે,
વણલખેલી એમાંથી વારતા બે ત્રણ ગણો.

એમ તો ફૂલોય ત્યાં સાવ બાજુમાં હતાં,
ક્યાં કહ્યું’તું એમ કે કાંકરા બે ત્રણ ગણો ?

– હેમંત ગોહિલ ‘મર્મર’

Advertisements

5 thoughts on “બે ત્રણ ગણો

 1. Nice gazal
  એક માણસની અહીં ભીંત પર તસવીર છે,
  વણલખેલી એમાંથી વારતા બે ત્રણ ગણો.

 2. આભ શિક્ષક થઇ અને કામ સોંપે રોજ રોજ
  સાવ કોરાં ટેરવે વાદળાં બે ત્રણ ગણો…. ખૂબ સુંદર..

  વાહ, મસ્તીભરી ગઝલ.. મજેદાર

 3. વાહ નવતર રદ્દીફમાં નખશિખ મજાની ગઝલ

 4. વાહ!
  આભ શિક્ષક થઇ અને કામ સોંપે રોજ રોજ
  સાવ કોરાં ટેરવે વાદળાં બે ત્રણ ગણો.

 5. સરસ રચના. જાણે ભાવકની કસોટી કરતા હોય એવા કોયડા હેમંતભાઈએ રૂપકડાં સ્વરૂપે આપ્યા છે, જે અભિનંદનને પાત્ર છે

  એક માણસની અહીં ભીંત પર તસવીર છે,
  વણલખેલી એમાંથી વાર્તા બે ત્રણ ગણો.

  છે ને કઠણ કામ.
  મત્લા લો કે પછી બીજો શેર લો એજ કસોટી. છેલ્લો શેર પણ ચેલેન્જ. વાહ, ઉખાણા જેવી ગઝલ ગમી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s