રેખા છળે

હાથને જ્યાં હાથની રેખા છળે,
ભાગ્ય એને ભાલનાં ક્યાંથી ફળે !

બેઉ પડ વચ્ચે સૂરજ ને ચંદ્રના,
એક ડોશી રોજ અજવાળાં દળે.

નીકળે દરિયાને મળવાને નદી,
શું કરે જ્યાં માર્ગ વચ્ચે રણ મળે !

ક્યાં ધુમાડો છે હૃદયની આગમાં !
શાપવશ એ તો સદા છાનું બળે.

એક એવી યાદ છે જે આવતાં,
સ્તબ્ધતા સૂનકારમાં જઇને ભળે.

શબ્દ અસ્થિથી ઘડાયો હોય તો,
શક્ય છે કે મૌનનો મેરુ ચળે.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

13 thoughts on “રેખા છળે

 1. Kya baat hai
  નીકળે દરિયાને મળવાને નદી,
  શું કરે જ્યાં માર્ગ વચ્ચે રણ મળે !
  Nice gazal

 2. Waah
  ક્યાં ધુમાડો છે હૃદયની આગમાં !
  શાપવશ એ તો સદા છાનું બળે.

 3. બેઉ પડ વચ્ચે સૂરજ ને ચંદ્રના,
  એક ડોશી રોજ અજવાળાં દળે.

  સરસ કલ્પન.

 4. મજાની હમરદીફ- હમકાફિયા ગઝલ.. એક એક શે’ર સુંદર થયા છે

  પણ આ..
  બેઉ પડ વચ્ચે સૂરજ ને ચંદ્રના,
  એક ડોશી રોજ અજવાળાં દળે……. વાહ ભાઈ વાહ !!

 5. બેઉ પડ વચ્ચે સૂરજ ને ચંદ્રના,
  એક ડોશી રોજ અજવાળાં દળે.

  છેલ્લો શેર પ ણ ગમ્યો. હર સમયની જેમ નવીનતાથી રચાયેલી સુંદર રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s