ગુલાલ આપું છું

એક મુઠ્ઠી ગુલાલ આપું છું,
લે, ગુલાબી ધમાલ આપું છું.

મેં મને સાચવી ઘણાં વર્ષો,
પણ તને અબ્બીહાલ આપું છું.

આપજે એક રંગમાં ઉત્તર,
સપ્તરંગી સવાલ આપું છું.

તું મને લયની પાર લઇ જાજે,
હું તને સૂર તાલ આપું છું.

હાથ ફેલાવ સામટું લઇ લે,
ફાંટ બાંધીને વ્હાલ આપું છું.

— પારુલ ખખ્ખર

Advertisements

9 thoughts on “ગુલાલ આપું છું

 1. Very nice
  તું મને લયની પાર લઇ જાજે,
  હું તને સૂર તાલ આપું છું.

 2. સરસ કાફિયાની માવજત. કોઈ વાર આસ્વાદના પ્રતિસાદ રૂપે પણ હાજર થઇ શકો.

 3. વાહ ટૂંકી બહરમાં મજાની ગઝલ

  આપજે એક રંગમાં ઉત્તર,
  સપ્તરંગી સવાલ આપું છું.

  યે બાત !!!

 4. મેં મને સાચવી ઘણાં વર્ષો,
  પણ તને અબ્બીહાલ આપું છું.
  હાથ ફેલાવ સામટું લઇ લે,
  ફાંટ બાંધીને વ્હાલ આપું છું…. ખૂબ સુંદર ….

  ટૂંકી બહરમાં મજાનું કામ ..

 5. આપજે એક રંગમાં ઉત્તર….સરસ રચના.
  સરયૂ પરીખ

 6. તું મને લયની પાર લઈ જાજે,
  હું તને સૂર તાલ આપું છું.

  હાથ ફેલાવ સામટું લઈ લે,
  ફાંટ બાંધીને વ્હાલ આપું છું.

  સરસ રચના, કાફીયાની સરસ માવજત ને ટૂંકી બહેરમાં મનભાવન રચના.

 7. એક મુઠ્ઠી ગુલાલ આપું છું,
  લે, ગુલાબી ધમાલ આપું છું…. very nice…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s