પછી તું બોલજે

શબ્દને પહેલાં બરાબર તોલજે ને પછી તું બોલજે,
અર્થના પડ ધીરે ધીરે ખોલજે ને પછી તું બોલજે.

આમ સીધા સાદા શબ્દો ઘા ઘણા કરી જાય છે,
લોહી ના નીકળે જરા પણ અંતરે ખૂંપી જાય છે,
જીભને બુઠ્ઠી જ રાખી ધાર ના તું છોલજે ને પછી તું બોલજે. … શબ્દને

થઈ શકે છે શબ્દો ક્યારેક યુધ્ધનું દ્યોતક ખરે,
એક પળમાં બોલી આખી જિંદગી રડવું અરે ,
કોઈના નાજુક હ્રદયને સહેજ પણ ના ઠોલજે, ને પછી તું બોલજે ….. શબ્દને

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “પછી તું બોલજે

  1. વાહ મજાનું ગીત

    જીભને બુઠ્ઠી જ રાખી ધાર ના તું છોલજે…… યે બાત !!!

  2. હથિયારના ઘા કરતા શબ્દનો ઘા વધુ કારમો હોય છે.

    સરસ રજૂઆત.

  3. Saras rachna
    કોઈના નાજુક હ્રદયને સહેજ પણ ના ઠોલજે, ને પછી તું બોલજે..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s