ગુજરી જાય

મારા પ્રશ્નો, મારા ઉત્તર ગુજરી જાય.
મારી સાથે મારો ઇશ્વર ગુજરી જાય.

ધ્યાન ન આપું એની અધ્ધર વાતો પર,
એ વાતો અધ્ધર ને અધ્ધર ગુજરી જાય.

બહારથી એ લાગે છે કબ્રસ્તાન સમા,
જે લોકો અંદર ને અંદર ગુજરી જાય.

તેથી તો ઇતિહાસ નથી ગમતો અમને,
રાજાઓ જીવે ને લશ્કર ગુજરી જાય.

જીવનનું વસ્તર ગૂંથાતું અટકે છે.
જ્યારે ધબકારાનો વણકર ગુજરી જાય.

– કિરણસિંહ ચૌહાણ

Advertisements

7 thoughts on “ગુજરી જાય

 1. Very nice gazal
  તેથી તો ઇતિહાસ નથી ગમતો અમને,
  રાજાઓ જીવે ને લશ્કર ગુજરી જાય.

 2. Saras
  જીવનનું વસ્તર ગૂંથાતું અટકે છે.
  જ્યારે ધબકારાનો વણકર ગુજરી જાય.

 3. બહારથી એ લાગે છે કબ્રસ્તાન સમા,
  જે લોકો અંદર ને અંદર ગુજરી જાય… સચોટ

  આખી ગઝલ ગમી

 4. તેથી તો ઇતિહાસ નથી ગમતો અમને,
  રાજાઓ જીવે ને લશ્કર ગુજરી જાય છે.

  વાહ ખૂબ સરસ ગઝલ

 5. વાહ મજાની ગઝલના દરેક શૅર કાબિલ-એ-દાદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s