સમયની છાંટ

વર્ષોને જ્યારે કાટ લાગે છે,
અસ્તિત્વને ગભરાટ લાગે છે.

આખર દિવાના તું જ સાચો છે,
અહિં મૌનને તરખાટ લાગે છે.

બેતાબ મજબુર સાહસી થાતાં,
દરિયો ય ખારોપાટ લાગે છે.

છે જિંદગી રંગીન ભાતીગળ,
વહેતા સમયની છાંટ લાગે છે.

સામે થવું મુશ્કેલ થૈ જાશે,
અનુબંધ મુશ્કેટાટ લાગે છે.

હારી જવા કોઈ નથી રાજી,
અહિં ‘કીર્તિ’નો તલસાટ લાગે છે.

કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

Advertisements

7 thoughts on “સમયની છાંટ

 1. Nice gazal
  Waah
  સામે થવું મુશ્કેલ થૈ જાશે,
  અનુબંધ મુશ્કેટાટ લાગે છે.

 2. છે જિંદગી રંગીન ભાતીગળ,
  વહેતા સમયની છાંટ લાગે છે.

  વાહ, ખૂબ સરસ. જીવન રંગીન પણ છે અને ભાતીગળ પણ છે . અનેક ચિત્રો ઉપસાવતી આ જિંદગી અને તેમાં બનતી ઘટના સમય સાથે વહેતી એક છાંટ સમાન છે, સુંદર કલ્પના .

 3. વાહ!
  સામે થવું મુશ્કેલ થૈ જાશે,
  અનુબંધ મુશ્કેટાટ લાગે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s