હાથ આપી જો

લાવ, તારો હાથ આપી જો મને
તું હૃદયમાં ક્યાંક સ્થાપી જો મને.

પ્રેમ જેનું મૂળ છે એ વૃક્ષ છું
લે, ઉખેડી કે ઉથાપી જો મને.

તું નસેનસમાં વહે છે રક્તવત
કોઇ પણ છેડેથી કાપી જો મને.

આભને પણ હું નયનમાં સંઘરું
જો ઉઠાવી આંખ માપી જો મને.

આમ તો હું કોઇને જડતો નથી
મન કરીને સ્થિર જાપી જો મને.

ત્રિલોક મહેતા

Advertisements

7 thoughts on “હાથ આપી જો

 1. Nice gazal
  Waah
  આભને પણ હું નયનમાં સંઘરું
  જો ઉઠાવી આંખ માપી જો મને.

 2. પ્રેમ જેનું મૂળ છે એ વૃક્ષ છું
  લે, ઉખેડી કે ઉથાપી જો મને…. પ્રેમ પરત્વેની આ ખુમારી ગમી,

  નખશિખ સુંદર ગઝલ.. !!

 3. વાહ મજાની ગઝલના દરેક શૅર કાબિલ-એ-દાદ

 4. ગીતાનો સાર.

  પ્રેમ જેનું મૂળ છે એ વૃક્ષ છું
  લે, ઉખેડી કે ઉથાપી જો મને.

  આભને પણ હું નયનમાં સંઘરું
  જો ઉઠાવી આંખ માપી જો મને.

  આમ તો હું કોઈને જડતો નથી
  મન કરીને સ્થિર જાપી જો મને.

  વાહ સુંદર ગઝલ અથથી ઈતિ સુધી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s