લોથલ નથી

આ હલેસાં, હોડી, જળ કોમળ નથી,
જ્યાં વળી આ ઋજુ રુદય તોરલ નથી.

સૂર્ય સાખે ચાહવાનો અર્થ શો,
કે હવે કોઈ અહીં સોનલ નથી.

સાવ યુગયુગથી અજાણી નગરી છે,
છે પુરાણું નામ પણ લોથલ નથી.

રોજ ઈચ્છાઓને ચીતરવી ગમે,
આ નગરમાં ભીંત કે ભોગળ નથી.

તું ગઝલ ‘કિશોર’ બહુ લખ લખ ન કર,
ઢાઇ અક્ષરનો વિરહ ઓઝલ નથી.

ડૉ. કિશોર મોદી

Advertisements

7 thoughts on “લોથલ નથી

 1. Saras
  રોજ ઈચ્છાઓને ચીતરવી ગમે,
  આ નગરમાં ભીંત કે ભોગળ નથી.

 2. વાહ મજાની ગઝલ

  સૂર્ય સાખે ચાહવાનો અર્થ શો,
  કે હવે કોઈ અહીં સોનલ નથી.

  સરસ

 3. અથથી ઈતિ સુંદર ગઝલ.

  મત્લા તો લાજવાબ છે જ અને મક્તા પણ મઝાનો છે. પણ બીજા શેર પણ ધ્યાન ખેંચે છે.

  સૂર્ય સાખે ચાહવાનો અર્થ શો,
  કે હવે કોઈ અહીં સોનલ નથી.

  સૂર્યપુત્રી સોનલનો મીથ છે અહીં.

  સાવ યુગયુગથી અજાણી નગરી છે,
  છે પુરાણું નામ પણ લોથલ નથી.

  સરસ રચના.

 4. સાવ યુગયુગથી અજાણી નગરી છે,
  છે પુરાણું નામ પણ લોથલ નથી.

  રોજ ઈચ્છાઓને ચીતરવી ગમે,
  આ નગરમાં ભીંત કે ભોગળ નથી.

  વાહ, કિશોરભાઈ. નવતર કલ્પનો માટે અભિનંદન.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s