આકારણી

રૂપ ને સામર્થ્યની સરખામણી ના થાય દોસ્ત,
સોયની તલવાર સાથે માપણી ના થાય દોસ્ત.

સૌ પ્રથમ આંખો મળી ને પાંપણો ઢળતી રહી,
ત્યાં પ્રણયના બીજની શું વાવણી ના થાય દોસ્ત?

ધીરે ધીરે ફૂલનો આકાર લઈ રહી છે કળી,
ચૂંટતી વખતે જરી પણ લાગણી ના થાય દોસ્ત?

કોઈના પર સ્નેહનો છંટકાવ થઈ જાયે સહજ,
થાય દિલ ભીનું પછી આકારણી ના થાય દોસ્ત.

હોય ચાદર એ મુજબ લંબાવીએ પગ તો પછી,
જિંદગાની શું ખરેખર આપણી ના થાય દોસ્ત !

ભાગ્યમાં જે હોય, મળશે એટલું સમજો ‘પથિક’,
કંઈક મેળવવાને ઘર ઘર ચાળણી ના થાય દોસ્ત.

જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

Advertisements

13 thoughts on “આકારણી

 1. સરસ ગઝલ..
  કોઈના પર સ્નેહનો છંટકાવ થઈ જાયે સહજ,
  થાય દિલ ભીનું પછી આકારણી ના થાય દોસ્ત.

 2. Waah dost!
  હોય ચાદર એ મુજબ લંબાવીએ પગ તો પછી,
  જિંદગાની શું ખરેખર આપણી ના થાય દોસ્ત !

 3. ધીરે ધીરે ફૂલનો આકાર લઈ રહી છે કળી,
  ચૂંટતી વખતે જરી પણ લાગણી ના થાય દોસ્ત?

  સરસ સંવેદન

 4. મજાની ગઝલ…
  કંઈક મેળવવાને ઘર ઘર ચાળણી ના થાય દોસ્ત.

 5. હોય ચાદર એ મુજબ લંબાવીએ પગ તો પછી,
  જિંદગાની શું ખરેખર આપણી ના થાય દોસ્ત !

  સરસ રચના.

 6. હોય ચાદર એ મુજબ લંબાવીએ પગ તો પછી,
  જિંદગાની શું ખરેખર આપણી ના થાય દોસ્ત !…મજાનો શેર…!!

 7. પ્રોત્સાહન આપવા બદલ દરેક ગુરૂજન તથા મિત્રોનો સહૃદય આભાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s