શબ્દ-દોલત

પ્રેમને જ્યાં ઘૂંટવાનું મન થયું,
એમને બસ રુઠવાનું મન થયું

કોણ છે ને કેમ તું સામે ઊભો ?
આયનાને પૂછવાનું મન થયું.’

શબ્દ-દોલત મારી પાસે જોઇને,
આ જગતને લૂંટવાનું મન થયું.

વાયુને પડકારવો છે આજ તો,
આ શમાને ઝૂઝવાનું મન થયું.

ફૂલ પર ‘રાકેશ’ની આંખો ઠરી,
ઇશ ચરણે મૂકવાનું મન થયું.

રાકેશ ઠક્કર

Advertisements

16 thoughts on “શબ્દ-દોલત

 1. Kyaa baat!
  શબ્દ-દોલત મારી પાસે જોઇને,
  આ જગતને લૂંટવાનું મન થયું.
  Nice gazal

 2. મજાની ગઝલ…
  સરસ વિચાર.
  ફૂલ પર ‘રાકેશ’ની આંખો ઠરી,
  ઇશ ચરણે મૂકવાનું મન થયું.

 3. વાયુને પડકારવો છે આજ તો,
  આ શમાને ઝૂઝવાનું મન થયું….વાહ કવિ..!! મસ્ત

 4. વાહ સુંદર ગઝલ

  કોણ છે ને કેમ તું સામે ઊભો ?
  આયનાને પૂછવાનું મન થયું.’

  ક્યા બાત !!!

 5. સુંદર ગઝલ! લાજવાબ મક્તા !
  ફૂલ પર ‘રાકેશ’ની આંખો ઠરી,
  ઇશ ચરણે મૂકવાનું મન થયું.

 6. મજાનો મતલા.
  પ્રેમને જ્યાં ઘૂંટવાનું મન થયું,
  એમને બસ રુઠવાનું મન થયું.

 7. સરસ રચના.

  વાયુને પડકારવો છે આજ તો,
  આ શમાને ઝૂઝવાનું મન થયું.

  મક્તા પણ મઝાનો.

 8. Very nice gazal
  Bahot khoob!
  શબ્દ-દોલત મારી પાસે જોઇને,
  આ જગતને લૂંટવાનું મન થયું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s