સુંદર સૃષ્ટિ

મસ્ત મજાનું જીવતર લાગે,
તું આપે તે બેહતર લાગે.

સુરજ ઊગે ત્યારે લાગે,
ઘર આવ્યો એક અવસર લાગે.

ચ્હેરા તું એવાય બનાવે,
સરખા બ્હાર ને અંદર લાગે.

સૌ જીવોને પ્રેમનું બંધન,
કેવો જાદુ મંતર લાગે.

શું ઉત્તર શું દક્ષિણ જોવું !
સૃષ્ટિ આખી સુંદર લાગે.

તારા તીરથ સ્થાને બેઠો,
ઉજળી મારી ચાદર લાગે.

પ્રવીણ શાહ

Advertisements

9 thoughts on “સુંદર સૃષ્ટિ

 1. Very nice gazal
  Kyaa baat.
  ચ્હેરા તું એવાય બનાવે,
  સરખા બ્હાર ને અંદર લાગે.

 2. શું ઉત્તર શું દક્ષિણ જોવું !
  સૃષ્ટિ આખી સુંદર લાગે….વાહ…!!

  આવી નજર જોઈએ…સરસ ગઝલ

 3. સરસ.
  શું ઉત્તર શું દક્ષિણ જોવું !
  સૃષ્ટિ આખી સુંદર લાગે.

 4. બહુ સરસ ગઝલ..
  મસ્ત મજાનું જીવતર લાગે,
  તું આપે તે બેહતર લાગે.

 5. શું ઉત્તર શું દક્ષિણ જોવું !
  સૃિષ્ટ આખી સુંદર લાગે.

  સરસ રચના. સીધી, સાદી ને ટૂંકી બહરમાં મઝાની રચના.

 6. ટૂંકી બહરમાં ઉમદા ગઝલનો મને ગમી ગયેલ શૅર

  શું ઉત્તર શું દક્ષિણ જોવું !
  સૃષ્ટિ આખી સુંદર લાગે.

 7. શું ઉત્તર શું દક્ષિણ જોવું !
  સૃષ્ટિ આખી સુંદર લાગે.

  Very good gazal, Pravinbhai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s