સ્યાહી નથી

તું લખે છે ક્યાંય ઇલાહી નથી,
દોસ્ત, તારી પેનમાં સ્યાહી નથી.

ભીડ, નકરી ભીડનો સંગાથ છે,
રાહમાં એકેય હમરાહી નથી.

એ ગઝલનું રૂપ લઇ આવ્યા કરે,
માત્ર એની કોઈ આગાહી નથી.

સર્વ-અર્પણતા હકીકત દૂરની,
તેં ભૂમિકા ત્યાગની ગ્રાહી નથી.

તું શિખરો સર કરે પણ શી રીતે,
તેં તળેટી ચાહીને ચાહી નથી.

સુરેન્દ્ર કડિયા

Advertisements

4 thoughts on “સ્યાહી નથી

 1. Waah
  એ ગઝલનું રૂપ લઇ આવ્યા કરે,
  માત્ર એની કોઈ આગાહી નથી.
  Nice gazal

 2. વાહ મજાની ગઝલ મજાના કાફિયા

  ભીડ, નકરી ભીડનો સંગાથ છે,
  રાહમાં એકેય હમરાહી નથી.

  સરસ

 3. મત્લાથી મક્તા સુધી સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ. ટૂંકી બહેરમાં દરેક શેર અર્થસભર બન્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s