જાણી લે

શું છે ઋતુનો મિજાજ જાણી લે,
રાત-દિવસના રાઝ જાણી લે.

બાદશાહી એ ઠાઠ પણ મળશે,
શું છે આ તખ્ત-તાજ જાણી લે.

હા, કદર તારી પણ થશે ક્યારેક,
શું છે અહીંના રિવાજ જાણી લે.

સૂર એક આઠમો મળી આવે,
હાથમાં લઈને સાજ જાણી લે.

કાલની શું ફિકર કરે જાનાં,
રોજ આવે છે આજ જાણી લે.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

8 thoughts on “જાણી લે

 1. ક્યા બાત હૈ!
  સૂર એક આઠમો મળી આવે,
  હાથમાં લઈને સાજ જાણી લે.
  સરસ ગઝલ.

 2. સૂર એક આઠમો મળી આવે,
  હાથમાં લઈને સાજ જાણી લે.

  વાહ પ્રવીણભાઈ, દરેક કાફીયાને અલગ મિજાજ સુપેરે આપ્યો તમે.

 3. બાદશાહી એ ઠાઠ પણ મળશે,
  શું છે આ તખ્ત-તાજ જાણી લે…. વાહ ક્યારેક તાજ કાંટાળો પણ હોય શકે..

  મજાની ગઝલ

 4. વાહ ટૂંકી બહરમાં દરેક શૅર લાજવાબ

 5. લાજવાબ ગઝલ જાનાં!
  કાલની શું ફિકર કરે જાનાં,
  રોજ આવે છે આજ જાણી લે.

 6. સૂર એક આઠમો મળી આવે,
  હાથમાં લઈને સાજ જાણી લે.

  કાલની શું ફિકર કરે જાનાં,
  રોજ આવે છે આજ જાણી લે.

  હર સમયની જેમ ટૂંકી બહરમાં સુંદર રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s