યાદ પણ નથી

ઘેરાય છે વાદળ છતાં વરસાદ પણ નથી,
સામે તમે છો ને કશો સંવાદ પણ નથી.

મારા વિશે પૂછ્યું તમે, તો શી રીતે કહું?,
ભૂતકાળના એકેય પ્રસંગો યાદ પણ નથી.

ભૂલો ફ-કત માનવ કરે, કોણે કહ્યું કહો,
યાદી જુઓ તો ત્યાં ખુદા અપવાદ પણ નથી.

કેવળ સમયની ચાલ પર જીવે છે હર કોઈ,
એવી રીતે જાણે કે કંઈ વિખવાદ પણ નથી.

પર્ણો કહે છે ખરતાં ખરતાં ફક્ત એટલું,
‘ઈચ્છા ઘણી બાકી ને ક્ષણ એકાદ પણ નથી.’

રસ્તો ઘણો કાપ્યો ખરા મધ્યાહને ‘પથિક’,
મંઝિલ તરફથી તે છતાં કંઈ સાદ પણ નથી.

– જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

Advertisements

7 thoughts on “યાદ પણ નથી

 1. Nice gazal
  Waah!🍂
  પર્ણો કહે છે ખરતાં ખરતાં ફક્ત એટલું,
  ‘ઈચ્છા ઘણી બાકી ને ક્ષણ એકાદ પણ નથી.’

 2. મંઝિલ તરફથી સાદ નથી…. very nice pathik bhai… lage raho… one day you will hear from the top…

 3. ક્યા બાત!
  રસ્તો ઘણો કાપ્યો ખરા મધ્યાહને ‘પથિક’,
  મંઝિલ તરફથી તે છતાં કંઈ સાદ પણ નથી.

 4. ભૂલો ફ-કત માનવ કરે, કોણે કહ્યું કહો,
  યાદી જુઓ તો ત્યાં ખુદા અપવાદ પણ નથી…. બહોત અચ્છે…!!

  ઉમદા ગઝલ.. !!

 5. ભૂલો ફ-કત માનવ કરે, કોણે કહ્યું કહો,
  યાદી જુઓ તો ત્યાં ખુદા અપવાદ પણ નથી.

  વાહ, માનવ માત્ર નહી ખુદા પણ ભૂલ કરવાથી પર નથી. સરસ રચના.

 6. સરસ ગઝલ.
  સરસ મકતા
  રસ્તો ઘણો કાપ્યો ખરા મધ્યાહને ‘પથિક’,
  મંઝિલ તરફથી તે છતાં કંઈ સાદ પણ નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s