બાળું છું મને

શુધ્ધ થાવા રોજ બાળું છું મને,
શ્વાસની ભઠ્ઠીમાં ગાળું છું મને.

જે મળ્યું મારા મુકદ્દરથી મળ્યું,
કોઈના બીબે ના ઢાળું છું મને.

આપણી ઓળખ અલગ લે ઝૂંટવી,
એક ટોળાથી જ ટાળું છું મને.

દૂર કરવો છે સકળ અંધારને,
આગથી માંજી ઉજાળું છું મને.

વાટ જોઈ કેટલી વરસાદની,
કાગળો વાંચી પલાળું છું મને.

તું અને બસ તું જ દેખાયા કરે,
આયનામાં જઇ નિહાળું છું મને.

– આબિદ ભટ્ટ

Advertisements

6 thoughts on “બાળું છું મને

 1. Nice gazal
  Kyaa baat!
  દૂર કરવો છે સકળ અંધારને,
  આગથી માંજી ઉજાળું છું મને.

 2. આપણી ઓળખ અલગ લે ઝૂંટવી,
  એક ટોળાથી જ ટાળું છું મને…. વાહ મજાની વાત

  સુંદર ગઝલ… !!

 3. વાહ મજાની ગઝલના દરેક શૅર કાબિલ-એ-દાદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s