તું ને હું

તું માટીનાં મહેલો કર,
હું જળ પર માંડુ અક્ષર.

તું ફૂલોની ફાંટો ભર,
હું ઝંઝેડી લઉં મર્મર.

તું સાચવજે સચરાચર,
હું સંભાળું છું અંતર.

તું કેવળ તરણું થઇ જા,
હું તો ઓથે છું ડુંગર.

તું ચીંધે ઊડતા વિસ્મય,
હું શબ્દોનાં સાધું શર.

તું દ્રાવણ બનવા ઉત્સુક,
હું પણ ઓગળવા તત્પર.

તું લીલું તોરણ છે પણ,
હું ‘આતુર’ ઉકલ્યો અવસર.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

12 thoughts on “તું ને હું

 1. Nice gazal
  તું સાચવજે સચરાચર,
  હું સંભાળું છું અંતર.
  Waah

 2. મજાની ગઝલ
  તું ચીંધે ઊડતા વિસ્મય,
  હું શબ્દોનાં સાધું શર.

 3. ટૂંકી બહરમાં મજાની તુલનાત્મક ગઝલ… !!

  તું દ્રાવણ બનવા ઉત્સુક,
  હું પણ ઓગળવા તત્પર…. વાહ યે બ્બાત !!

 4. તું દ્રાવણ બનવા ઉત્સુક,
  હું પણ ઓગળવા તત્પર.

  ગીત જેવી ગેયતા નિભાવે એવી ગઝલ.
  ખૂબ જ સરસ અને બધા જ શેર મઝાના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s