તું એટલે…

તું એટલે :-
મારી નવોઢા ગઝલનું નમણું યૌવન
મારી કવિતાની કુંવારી ભીની આંખ
ગાજવીજ આભે બાજ જેવી ઉડાન
રસ્તો તાકતી રાધાની બાવરી શી નજર
અમાસના આકાશે ઉગ્યો જાણે ચંદ્ર
ને ફરતે વીંટળાયેલા તારાની ભાત એટલે તું…

ઊંડે સચવાયેલી ભીની એક આશ
વરસાદી ટીપાં પર નીખરેલું રૂપ
આંખોમાં સચવાઈને પડેલું એક તલ
આકાશ ઓઢીને નીકળેલો પહેલો વરસાદ
રુદયની તિજોરીમાં ધબકતો ધબકાર એટલે તું…

ભીતરના નિબીડ અરણ્યમાં નાની શી કેડી
મને મારામાં ઓળખાવનાર ઓળખ
મારા હોવાની હયાતીના હસ્તાક્ષાર એટલે તું…
બસ, એક તું એટલે જ હું…
કે જે ધબકે એક તારાથી ને તારામાં જ…
બસ, એક તું એટલે જ…

– વાઘેલા ભ્યાગ્યશ્રીબા

Advertisements

4 thoughts on “તું એટલે…

  1. મને મારામાં ઓળખાવનાર ઓળખ
    મારા હોવાની હયાતીના હસ્તાક્ષાર એટલે તું…… વાહ

    મજાની અભિવ્યલ્તિઓ..

  2. ખૂબ જ સરસ રચના ઉપમા અને કલ્પના તરોતાજા ગમી જાય એવી, હા, તું એટલે તું જ કેવું પડે !!!

  3. વાહ સુંદર કલ્પનોમાં મજાનું અછાંદસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s