મજાનો નીકળ્યો

તેં બનાવ્યો’તો છતાં તારા ગજાનો નીકળ્યો,
આમ તો એકંદરે માણસ મજાનો નીકળ્યો.

કેસરી, લીલી કે ભૂરી કોઈ પણ ટકશે નહીં,
દ્રશ્ય આખું લાલ થ્યું માણસ ધજાનો નીકળ્યો.

એક દી’ મા-બાપ ની એ ધારણા ખોટી પડી,
કાચ ધાર્યો તો એ ટુકડો કાળજાનો નીકળ્યો,

દ્વાર પણ થાકી ગયું છે, ક્યાં કરે ફરિયાદ એ ?
પ્રશ્ન આ દિલમાં તમારી ‘આવ-જા’નો નીકળ્યો.

એ નિશાની પર લખ્યું’તું અહી દટાઈ છે ગઝલ,
ખોદતાં ઊંડાણમાં, અઢળક ખજાનો નીકળ્યો.

– ભાવેશ શાહ ‘શહેરી’

Advertisements

6 thoughts on “મજાનો નીકળ્યો

 1. Nice gazal
  Majano matla
  તેં બનાવ્યો’તો છતાં તારા ગજાનો નીકળ્યો,
  આમ તો એકંદરે માણસ મજાનો નીકળ્યો.

 2. વાહ નખશિખ મજાની ગઝલનો લાજવાબ મત્લા

 3. દ્વાર પણ થાકી ગયું છે, ક્યાં કરે ફરિયાદ એ ?
  પ્રશ્ન આ દિલમાં તમારી ‘આવ-જા’નો નીકળ્યો….. વાહ

  સરસ ગઝલ…. !!

 4. મત્લા ખૂબ સરસ.

  કેસરી, લીલી કે ભૂરી કોઈ પણ ટકશે નહી,
  દ્રશ્ય આખું લાલ થયું માણસ ધજાનો નીકળ્યો.

  માણસના રૂપરંગ જ જુદા જુદા સમયે સમયે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s