ગઝલ

હું નૈ પુછું “કેમ?”
બસ, તું કહે એમ.

ના મૂલ બદલાય,
છે હેમનું હેમ.

તારું કહ્યું થાય,
ના કૈં રહે વ્હેમ.

જેવું હતું એ જ –
છે જેમનું તેમ.

ઓ જિંદગી ચાલ,
કરતો રહું પ્રેમ.

– દિનેશ દેસાઇ

Advertisements

6 thoughts on “ગઝલ

 1. Waah! Very nice gazal.
  ના મૂલ બદલાય,
  છે હેમનું હેમ.

 2. સરસ…
  ઓ જિંદગી ચાલ,
  કરતો રહું પ્રેમ.

 3. વાહ ટૂંકી બહરમાં કાબિલ-એ-દાદ ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s