અમે સાવ

અમે સાવ નવરાં, શનિ કે રવિ શું.!
તમે કહો તો બેસીશું, ઊભા થઈશું.

બને ત્યાં લગી સાદ દઈશું કદી ના,
ઉંમરનો છે બોજો મરણ લગ વહીશું.

સવારે સદા દેવ દર્શન ને સાંજે-
બગીચાની બેન્ચો, ઘરે જઈ પછી શું.!?

અગર કોઈ જાણીતું મળશે જો રસ્તે,
તો ખોટું હસીશું ન સાચું રડીશું.

મને પેલું ભાવે, ને આ તો ન ચાલે,
ભલા, એવાં નખરાં અમારે વળી શું.!?

સતત યાદના જંગલોમાં જ ઘુમીએ,
બસ એકલ પ્રવાસી ન તમને નડીશું.

અમે દુ:ખ દર્દો ને ‘આનંદ’ની ઘડીઓ,
ગઝલમાં લખી છે ગઝલમાં લખીશું.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

6 thoughts on “અમે સાવ

 1. Aakhi gazal majani.. aanand j aanand! Waah..
  અમે દુ:ખ દર્દો ને ‘આનંદ’ની ઘડીઓ,
  ગઝલમાં લખી છે ગઝલમાં લખીશું.

 2. નિવૃતિની જિંદગીનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે.

  સતત યાદના જંગલોમાં જ ઘુમીએ,
  બસ એકલ પ્રવાસી ન તમને નડીશું.
  તો વળી મક્તાને કેમ ભૂલાય

  અમે દુ:ખ દરદો ને આનંદ ‘ની ઘડીઓ,
  ગઝલમાં લખી છે ગઝલમાં લખીશું.

  વાહ અશોકભાઈ ખૂબસૂરત.

 3. કયા બાત હૈ!👌
  બને ત્યાં લગી સાદ દઈશું કદી ના,
  ઉંમરનો છે બોજો મરણ લગ વહીશું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s