રંગત નથી

આમ જોકે ખાસ કંઇ બાબત નથી,
સાંજ ઊભી છે, અને રંગત નથી.

ફક્ત પીવાને હું જઉં છું મયકદે,
કોઈ મારી વાતમાં સંમત નથી.

ગામ આખું તરબતર વરસાદમાં,
આજ ઉત્સવ કોઈનો અંગત નથી.

સત્ય કહેવું ક્યાં જરૂરી હોય છે,
જૂઠ કહેવાની મને આદત નથી.

તું જ છે ત્યાં તું જ, હું જ્યાં જોઉં છું,
સ્થિર છે વાયુ, બીજી હરકત નથી.

પ્રવીણ શાહ

Advertisements

8 thoughts on “રંગત નથી

 1. ગામ આખું તરબતર વરસાદમાં,
  આજ ઉત્સવ કોઈનો અંગત નથી.

  વાહ

  નખશિખ મજાની ગઝલ

 2. ગામ આખું તરબતર વરસાદમાં,
  આજ ઉત્સવ કોઈનો અંગત નથી….. વાહ પ્રવીણભાઈ…

  ટૂંકી બહરમાં આખી ગઝલ સરસ થઈ છે..

 3. વાહ….વાહ….મજાની ગઝલ..
  ગામ આખું તરબતર વરસાદમાં,
  આજ ઉત્સવ કોઈનો અંગત નથી.

 4. સત્ય કહેવું કયાં જરૂરી હોય છે ,
  જૂઠ કહેવાની મને આદત નથી.

  તું જ છે ત્યાં તું જ, હું જયાં જોઉં છું,
  સ્થિર છે વાયુ, બીજી હરકત નથી.

  સરસ રચના પ્રવીણભાઈ.

 5. દરેક શેરમાં સુંદર કાકુ રચાયા છે. બહુ મજાનું.

 6. વાહ! મજાની ગઝલ! દરેક શેરમાં રંગત જામી!
  આમ જોકે ખાસ કંઇ બાબત નથી,
  સાંજ ઊભી છે, અને રંગત નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s