કુંડાળું તો રે’વાનું

મિત્રોએ દીધેલાં ઘાનું સરનામું તો રે’વાનું,
ઝાંખું ઝાંખું, નાનું મોટું ત્યાં ચાઠું તો રે’વાનું.

અજવાળું રૂપાળું લાગે મોટેભાગે લોકોને,
અંધારું પણ થોડે અંશે રૂપાળું તો રે’વાનું.

શિયાળા કે ઉનાળાના મહિના લગભગ નક્કી પણ,
બારે મહિના થોડું થોડું ચોમાસું તો રે’વાનું.

એના સર્જનમાં કોઈને ખામી જેવુ લાગે તો,
માણસના કિસ્સામાં પણ આઘું-પાછું તો રે’વાનું.

જે જગ્યાએ તેં સપનાંને કાલે મારી નાખેલાં,
એ જગ્યા પર ઉર્ફે આંખે કુંડાળું તો રે’વાનું.

– ભરત ભટ્ટ ‘પવન’

Advertisements

17 thoughts on “કુંડાળું તો રે’વાનું

 1. Kyaa baat hai!
  Bahot khoob.
  બારે મહિના થોડું થોડું ચોમાસું તો રે’વાનું.

 2. સારી રચના. મિત્રોએ દીધેલાં ઘાનું સરનામું તો રે’વાનું,
  ઝાંખું ઝાંખું, નાનું મોટું ત્યાં ચાઠું તો રે’વાનું.
  સરયૂ પરીખ

 3. આખી ગઝલ નખશિખ સુંદર …!!

  દરેક શે’ર મનનીય થયા છે..

 4. વાહ…ભરતભાઇ
  બારે મહિના થોડું થોડું ચોમાસું, અને
  માણસના કિસ્સામાં પણ,આઘું પાછું તો રે’વાનું
  આ બન્ને શેર બહુ ગમ્યાં.
  સરસ, લયાન્વિત અભિવ્યક્તિની ગઝલ બદલ
  ગઝલપૂર્વક અભિનંદન.

 5. અજવાળું રૂપાળું લાગે મોટેભાગે લોકોને,
  અંધારું પણ થોડે અંશે રૂપાળું તો રે’વાનું.

  સરસ ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s