મહિમા છે

અહીં છે ઇશ્વરો તેથી અહીં પથ્થરનો મહિમા છે,
અહીં વિશ્વાસ કરતાં પણ વધારે ડરનો મહિમા છે.

અહીં હર પીઠને પૂછો કે શું ખંજરનો મહિમા છે,
અહીં મોકાપરસ્તી છે અને અવસરનો મહિમા છે.

અહીં કરતા થયા છે સૌ ઉજાગર સત્યને તેથી,
અહીં બસ લુપ્તતા આરે હવે વસ્તરનો મહિમા છે.

અહીં વપરાય છે ટહુકા અને કલરવ સજાવટમાં,
અહીં પંખીની સાથે એટલે પિંજરનો મહિમા છે.

અહીં આ જાત માટે બ્હારની ઝળહળ જરુરી છે,
અહીં ના લેશ અજવાળા વિશે અંદરનો મહિમા છે.

અહીં ‘આતુર’ કશું કહેવાય નહિં આ વાહવાહીનું,
અહીં તો શાયરી કરતાં વધુ શાયરનો મહિમા છે.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

7 thoughts on “મહિમા છે

 1. સુંદર ગઝલ.
  બહુ સરસ.
  અહીં વપરાય છે ટહુકા અને કલરવ સજાવટમાં,
  અહીં પંખીની સાથે એટલે પિંજરનો મહિમા છે.

 2. અહીં કરતા થયા છે સૌ ઉજાગર સત્યને તેથી,
  અહીં બસ લુપ્તતા આરે હવે વસ્તરનો મહિમા છે…. વાહ !!

  દરેક શે’ર. એકમેકથી ચઢિયાતાં મોજ પડી ગઈ કવિ.. !! ..

 3. Mast gazal.
  અહીં વપરાય છે ટહુકા અને કલરવ સજાવટમાં,
  અહીં પંખીની સાથે એટલે પિંજરનો મહિમા છે.

 4. વાહ.
  અહીં છે ઇશ્વરો તેથી અહીં પથ્થરનો મહિમા છે,
  અહીં વિશ્વાસ કરતાં પણ વધારે ડરનો મહિમા છે.

 5. અહીં કરતા થયા છે સૌ ઉજાગર સત્યને તેથી
  અહીં બસ લુપ્તતા આરે હવે વસ્ત્તરનો મહિમા છે.

  અહીં ‘આતુર’ કશુ કહેવાય નહિ આ વાહવાહનું,
  અહીં તો શાયરી કરતા વધુ શાયરનો મહિમા છે.

  સરસ રચના, સંપૂર્ણ ગઝલ સરસ છે.

 6. વાહ નખશિખ કાબિલ-એ-દાદ ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s