સમજાય ના

 

હોય તે દેખાય ના, દેખાય પણ સમજાય ના;
કોઈ દિવસ જિંદગી, તારો ભરોસો થાય ના.

ક્યાં કરું? કોને કરું? ફરિયાદ તારી તું કહે,
ને કરું ફરિયાદ તો પણ સ્હેજ તું શરમાય ના .

આમ પણ નારાજ થઈને ક્યાં જઉં હું એ કહે..!
હું ભલે રિસાઉં પણ તું તો કદી રિસાય ના.

કેટલીયે વાર ઝડપ્યો છે મને તેં ઉંઘતા,
પણ તું સાલી કોઈ દ્હાડો ઉંઘતી ઝડપાય ના.

હું વટાવી લેવાના કરતો પ્રયાસો કેટલા,
ધીટ તું એવી નકામી કોઈ દી’ વપરાય ના .

હર વળાંકે કેટલાં આશ્ચર્ય લઈ ઊભી રહે.
સાવ દેખાતી સરળ તું કોઈથી પકડાય ના.

એટલે નક્કી કર્યું છે મોજ કરશું સાથમાં,
હુંય ના અટવાઉં ઝાઝો તુંય તે અટવાય ના.

એક દી’ છટકી જશે ‘આનંદ’ તારા હાથથી,
મોત લઈ જાશે મને તારાથી કંઈ પણ થાય ના.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

6 thoughts on “સમજાય ના

 1. Very nice gazal.જિંદગી…
  એક દી’ છટકી જશે ‘આનંદ’ તારા હાથથી,
  મોત લઈ જાશે મને તારાથી કંઈ પણ થાય ના.

 2. હર વળાંકે કેટલા આશ્ચર્ય લઈ ઊભી રહે,
  સાવ દેખાતી સરળ તું કોઈથી પકડ્યા ના.

  જિંદગીની સરસ સમજ આપી. મક્તા પણ સરસ છે. લાંબી બહેરમાં સરસ રચના.

 3. સરસ.એક દી છટકી જશે,આનંદ તારા હાથથી,
  મોત લઇ જશે મને,તારાથી કંઈ પણ થાય ના,એકદમ સત્ય વાત.

 4. વાહ નખશિખ મજાની ગઝલ

  દરેક શૅર લાજવાબ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s