અમે

ખખડી રહેલા દ્રારથી વળગણ વળાવીશું અમે,
કોલાહલોનાં કારસા જળમાં વહાવીશું અમે.

આ કોણ ઊગ્યું વૃક્ષમાં કંઇ વાયરા કહેતા નથી,
પૂછે હવે જો કોઇ તો ઇશ્વર બતાવીશું અમે.

કાંઠે ઊભો છું ક્યારનો મોજું બનીને આવજો,
એકાદ પળની વાત છે ખળખળ મઢાવીશું અમે.

પડઘા વગર દીવાલથી ખરતું રહ્યું છે વહાલ તો,
સંવાદની બારાખડી ઘરને ભણાવીશું અમે.

આવો તમે જો સાથમાં મંઝિલ વગરનાં માર્ગ પર,
પગલું તમે જો પાડશો ડગલા ભરાવીશું અમે.

– ગૌરાંગ ઠાકર

Advertisements

7 thoughts on “અમે

 1. Sundar Gazal.
  આ કોણ ઊગ્યું વૃક્ષમાં કંઇ વાયરા કહેતા નથી,
  પૂછે હવે જો કોઇ તો ઇશ્વર બતાવીશું અમે.

 2. વાહ સુંદર ગઝલના આ બે શૅર વિશેષ ગમ્યા

  આ કોણ ઊગ્યું વૃક્ષમાં કંઇ વાયરા કહેતા નથી,
  પૂછે હવે જો કોઇ તો ઇશ્વર બતાવીશું અમે.

  આવો તમે જો સાથમાં મંઝિલ વગરનાં માર્ગ પર,
  પગલું તમે જો પાડશો ડગલા ભરાવીશું અમે.

  • સુંદર રચના
   આ કોણ ઊગ્યું….વાહ!!!!

 3. કાંઠે ઊભો છું ક્યારનો મોજું બનીને આવજો,
  એકાદ પળની વાત છે ખળખળ મઢાવીશું અમે…. વાહ મસ્ત !!

  ખૂબ મજાની ગઝલ…. !!

 4. કાંઠે ઊભો છું ક્યારનો મોજું બનીને આવજો,
  એકાદ પળની વાત છે ખળખળ મઢાવીશું અમે.

  આવો તમે જો સાથમાં મંજિલ વગરના માર્ગ પર,
  પગલું તમે જો પાડશો ડગલા ભરાવીશું અમે.

  ખૂબ સુંદર રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s