કોઈ કથા નથી

મનમાં આ વ્યથા નથી મનમાં પીડા નથી,
જો કે જીવનના સારમાં કોઈ કથા નથી.

એવા ગુન્હાનો આજ હું હિસ્સો બન્યો છું જો…,
મુક્તિ નથી વળી જુઓ એની સજા નથી.

શબ્દોની પાછળ જોઈ લો અર્થોની છાંય છે,
વાંચે છે શબ્દ સહુ અરથને જાણતા નથી.

યાદોનો મ્હેલ સાવ જો ખંડિયેર થઈ ગયો,
રહેતું નથી કોઈ ન કોઈ આવ જા નથી.

હું માનતો રહ્યો છું બધાંને જ મુજ સ્વજન,
‘આનંદ’ સહુનો છે ને કોઈ પારકાં નથી.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

3 thoughts on “કોઈ કથા નથી

 1. Waah! Bahot khoob!
  શબ્દોની પાછળ જોઈ લો અર્થોની છાંય છે,
  વાંચે છે શબ્દ સહુ અરથને જાણતા નથી.

 2. વાહ મજાની ગઝલનો મને આ શૅર વધુ સ્પર્શી ગયો

  એવા ગુન્હાનો આજ હું હિસ્સો બન્યો છું જો…,
  મુક્તિ નથી વળી જુઓ એની સજા નથી.

  ક્યા બાત !!!

 3. સરસ મક્તા.

  હું માનતો રહ્યો છું બધાને જ મુજ સ્વજન,,
  ‘આનંદ’ સહુનો છે ને કોઈ પારકાં નથી.

  સુંદર ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s